قیامت

هوالاّول

 

اولین جستار خویش را برای "قیامت" می نگارم

 

قیامت مفهومی ست که با اندیشه در آن می توان سایر اصول را استنتاج کرد. توحید، نبوت و . . . با استفاده از قیامت قابل استدلال هستند. بی شک مفهوم قیامت نماد یک اندیشه توحیدی ست.

 

و اما بعد . . .

 

قیامت میعادگاهی ست که عبور از شخص و رسیدن به شخصیت شخص معنا می یابد. آنجایی که از شخصیت بیش از شخص می پرسند. شخصیت شاکله ای ست که در طول زمان در شخص شکل گرفته است و شخص نسبت به ساختمان آن مسئول است و نسبت به اصول و جنبه های متنوع آن مورد سئوال قرار می گیرد.

 

شخصیت همان سرچشمه عمل های شخص است. این شخصیت انسان است که به خود صفت می گیرد و از این صفات نیت را می جوشاند و بر مبنای نیت خویش عمل می کند.

 

پس همیشه مراقب شکل گرفتن شاکله خویش باشیم. به مهندسی صحیح این شاکله بیشتر از صورت آن بیاندیشیم و اهمیت دهیم

/ 1 نظر / 17 بازدید

باسلام خدمت آقی امینی با توجه به شناختی که از شما دارم وبا مطالعه وبلاگ شما گفتم به عنوان یک برادر نکته ای را یادآور شوم وآن اینکه نسبت به همنوعانمان چنان باشیم که درروز قیامت خدا هم باهمان رفتاری که داشته ایم ازما حساب بگیرد وفقط خود را ننگریم .