دانشگاه پیام نور رودهن

هوالمحبوب

 

همکاری بنده با این دانشگاه از سال 1387 شروع شد. تقریبا می توان دانشجویان این دانشگاه را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

دسته اول دانشجویان تهرانی هستند که بر حسب نزدیکی دانشگاه پیام نور رودهن به شهر تهران دانشجوی اینجا شدند

دسته دوم دانشجویان محلی هستند که از رودهن و شهرها و روستاهای اطراف می آیند

دسته سوم را هم نمی دانم از کجا می آیند!!!!! برای این دسته اندک آرزوی بهبود دارم!

بگذریم

دانشجویان این دانشگاه اگر با صبر و تحمل هدایت شوند بازخوردهای قابل قبولی می دهند البته در کنار صبر و تحمل باید تبلیغ و دانشجو محوری را چاشنی کار کرد

برداشت بنده از دانشگاه پیام نور رودهن این است که دانشجویان این دانشگاه تشنه فعالیت های دانشجویی هستند اما به نظم درآوردن شان کمی سخت است. علت این سختی را هنوز نمی دانم

اگرچه نقدهایی درباره فضای کاری دانشگاه هست اما در کل تعداد افراد زحمتکش این دانشگاه کم نیستند

به هر حال امیدوارم این دانشگاه استقلال خود را حفظ کند و مثل گذشته به عنوان یک واحد دانشگاهی مستقل فعالیت کند

 

شاید موفقیت نتیجه تلاش نظام مند است

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
دانشجوی خودتون.م ح

استاد شاید نه حتما موفقیت نتیجه تلاش نظام مند است آخه تو این دانشگاه به تلاش و زحمت بها نمیدن حتی وقتی به نتیجه برسه بازم بی تفاوت میگذرن حمایت نیست دلگرمی نیست انگیزه ی آدم سوخت میشه[نگران][متفکر]