انواع مدیریت دانش و نسل های آن (دیدگاه مقیاسی)

هوالمنیر

این بار در خصوص انواع مدیریت دانش و نسل های آن از دیدگاه حجم و مقیاس پروژه های مدیریت دانش می نگارم.

مدیریت دانش را می توان از دیدگاه های مختلفی دسته بندی و نسل بندی کرد. به عنوان مثال، اگر همگرایی میان مدیریت دانش و مدیریت فناوری را معیار قرار دهیم به نسل هایی از مدیریت دانش همچون مدیریت دانش سنتی، مدیریت دانش اجتماعی، مدیریت دانش معنایی و مدیریت دانش هوشمند می رسیم.

اما در این نوشتار معیار دسته بندی انواع مدیریت دانش را مقیاس و حجم پروژه های مدیریت دانش در نظر می گیریم.

از این دیدگاه

سه نوع مدیریت دانش وجود دارد[1]:

  1. مدیریت دانش بزرگ (Big KM): مدیریت دانش بزرگ درباره برنامه های مدیریت دانش در مقیاس بنگاه اقتصادی است که با یک استراتژی بالا به پایین شروع می شود و به دنبال دستیابی به دورترین نقاط یک سازمان می باشد
  2. مدیریت دانش کوچک (Little KM) : این نوع مدیریت دانش درباره کاربرد سریع روش های مدیریت دانش برای مسائل کسب و کار به طریقی است که موجب ایجاد درک و حس شود
  3. مدیریت دانش شخصی (Personal KM): این مدیریت دانش درباراه توسعه آگاهانه منش ها و عادت ها برای شناسایی، مکان یابی و پردازش دانش و اتصالات شخصی است.

در همین راستا، نسل های مدیریت دانش را می توان به سه نسل زیر تقسیم بندی کرد:

نسل مدیریت دانش

دانش کجا زندگی می کند

نوع دانش

استلزام ها

نسل اول

مصنوعات و فرآورده ها (Artifacts)

صریح

ایجاد زیرساخت برای کسب، مجموعه سازی، پالایش، استفاده مجدد مصنوعات و فرآورده ها

نسل دوم

انفرادی (Individuals)

ضمنی

تمرکز بر روی رفتارهای همیارانه و تبادل دانش فرد به فرد

نسل سوم

شبکه

نوظهور (emergent)

فراهم کردن شرایط برای توانمندسازی برای پدیدار و بروز دادن دانش و اقدام


[1] http://www.pattianklam.com/category/km/

/ 1 نظر / 255 بازدید
سینا جووووووووون (سه گلی)

نه داداش انفرادی نه، افراد! مصطفی جان یک مدیریت دانش هم فرارتر از اون هستش (پیشنهاد من) Huge KM مدیریت دانش در سطح ملی و حتی جهانی باید توی سطح ملی هم دانش و فناوری با KM هدایت شن. خواستی بیا کار کنیم روش[لبخند]