دانشگاه پیام نور واحد رودهن

باسمه تعالی

ساعات کلاس های روزهای جمعه بصورت زیر تغییر یافته است :

گروه اول ساختمان گسسته بدون تغییر از ساعت ٨:٣٠ الی ١١:٣٠

گروه دوم ساختمان گسسته از ساعت ١١:٣٠ الی ١٤:٣٠

درس مبانی فناوری اطلاعات از ساعت ١٤:٣٠ الی ١٥:٣٠

کلیه دانشجویانی که درس ساختمان گسسته دارند باید در ساعت کلاس خود حضور بیابند

موفق باشید

چهارشنبه ٨٨/١٢/١٢

/ 0 نظر / 11 بازدید