دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

باسمه تعالی

بعد از تدریس در دانشگاه پیام نور دماوند در سن بیست و سه سالگی و بعد از آن دانشگاه پیام نور آمل , دانشگاه پیام نور گرمسار سومین دانشگاهی است که بنده در آن شروع به تدریس کرده ام. از سال 87 با این دانشگاه همکاری داشته ام و تا به امروز یکی از محیط های راضی کننده برای بنده بوده است. علت این رضایت نیز دانشجویان و همکاران گرامی ام است.

دانشجویان گروه کامپیوتر این دانشگاه یکی از مجموعه دانشجویان پرانگیزه هستند با کمی راهبری جهت های خوبی می گیرند. "سخت گیری هدفمند و معتدل" به این دانشجویان بی ثمر نیست

امیدوارم به فضل و کرم و جود خداوند متعال هر روز موفق تر از دیروز باشند

/ 0 نظر / 14 بازدید