علم مهندسی علوم

هوالغنی

 

سومین جستار را در باب "علم مهندسی علوم" می نگارم

 

مهندسی مجموعه ای از تصمیمات و اقدامان نظام مند و روش مند برای حل مسائل است. مهندس یک عنصر پردازشی نرم است که برآیند پردازش های آو می تواند محصولاتی نرم (همچون یک پیشنهاد) و یا محصولی سخت (همچون یک خودرو) باشد. ضمن آنکه در بعضی از شرایط اقدامات مهندسی یک مهندس می تواند محصولات نیمه سخت نیز دربرداشته باشد.

 

امروزه با ظهور فناوری های نوظهور مباحث نوینی در حوزه فلسفه و علم پدیدار شده است. به عنوان مثال، پیدایش مقولات نوینی همچون فلسفه فناوری و علم الکترونیکی نشانه های صحت این سخن هستند.

 

به نظر می رسد امروزه با توجه به نیازهای نوپدید انسان و صنعت، نیازمند یک مهندسی نوین در حوزه علوم هستیم. به عنوان مثال، گسترش رشته های میان رشته ای در دانشگاه ها را می توان از این دیدگاه نگریست. به عبارت دیگر، امروزه باید بتواند یک مهندسی علوم برای رفع نیازهای نوظهور علما و غیرعلما انجام داد. بالاخص اینکه علم الکترونیکی موجب کم رنگی زیادی در مقیاس های زمانی و مکانی برای اهل علم شده است. اما نباید از خاطر برد که مهندسی علوم خودش یک علم است که ما آن را  علم مهندسی علوم می نامیم

/ 2 نظر / 17 بازدید
محمدرضا كاظمي

سلام استاد .يه سوال داشتم . منظور از مهندسي علوم يعني علمي كه علوم گوناگون رو مورد بحث قرار ميدهد؟ با تشكر-كاظمي

محمدرضا كاظمي

سلام استاد .يه سوال داشتم . منظور از مهندسي علوم يعني علمي كه علوم گوناگون رو مورد بحث قرار ميدهد؟ با تشكر-كاظمي